• Queen Kyro Mattress
  Queen Kyro Mattress

  Comfort level: Medium/Firm

  $499.00 NZD

  New!

 • Queen Dreamer Mattress
  Queen Dreamer Mattress

  Comfort level: Medium

  $599.00 NZD

  New!

 • Acer - Queen Mattress
  Acer - Queen Mattress

  Comfort level: Medium/Firm

  $599.00 NZD

  New!

 • Pure Bliss – Queen Mattress
  Pure Bliss – Queen Mattress

  Comfort level: Medium/Firm

  5 year warranty

  $1135.00 $850.00
 • Sheer Bliss – Queen Mattress
  Sheer Bliss – Queen Mattress

  Comfort level: Medium 

  5 year warranty

  $1135.00 $850.00
 • Pure Bliss Ultra - Queen Mattress
  Pure Bliss Ultra - Queen Mattress

  Comfort level: Medium/Soft

  5 year warranty

  $1400.00 $1050.00
 • Kiwiana – Queen Mattress
  Kiwiana – Queen Mattress

  Comfort level: Firm

  5 year warranty

  $1400.00 $1050.00
 • Sunrise – Queen Mattress
  Sunrise – Queen Mattress

  Comfort level: Medium 

  10 year warranty

  $1460.00 $1095.00
 • Sunrise Ultra – Queen Mattress
  Sunrise Ultra – Queen Mattress

  Comfort level: Medium/Soft

  10 year warranty

  $1725.00 $1295.00
 • Pure Bliss Deluxe - Queen Mattress
  Pure Bliss Deluxe - Queen Mattress

  $1800.00 $1350.00

  New!

 • Zambezi – Queen Mattress
  Zambezi – Queen Mattress

  Comfort level: Medium/Firm

  10 year warranty

  $2135.00 $1495.00
 • Zambezi Ultra – Queen Mattress
  Zambezi Ultra – Queen Mattress

  Comfort level: Medium/Soft

  10 year warranty

  $2357.00 $1650.00
 • Sapphire – Queen Mattress
  Sapphire – Queen Mattress

  Comfort level: Premium Medium/ Soft

  10 year warranty

  $3070.00 $2150.00
 • Sapphire Plush – Queen Mattress
  Sapphire Plush – Queen Mattress

  Comfort level: Luxurious Plush - Soft

  10 year warranty

  $3500.00 $2450.00